Główny nauczyciel

Głównym nauczycielem naszego klubu jest shifu Sławomir Milczarek.

Urodził się 08 października 1955 roku w Warszawie. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. W 1988 roku obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Swoją przygodę ze sztukami walki rozpoczął w 1979 roku od jiu-jitsu. Następnie w roku 1980 zaczął ćwiczyć styl kung fu Wing Chun, a w 1985 roku tradycyjny styl kung fu Siedmiogwiezdnej Modliszki (qixing tanglangquan) u mistrza Kai Uwe Pela z Niemiec.

W 1993 roku podczas pobytu w Jinan został przyjęty na ucznia przez mistrza Yu Tianchenga z Yantai. Był jego bliskim uczniem (ru men tu di) do chwili śmierci mistrza w roku 2004. Następnie kontynuował naukę u jego młodszego brata, mistrza Yu Tianlu, aż do jego śmierci w 2013 roku. Obecnie kontynuuje naukę stylu Modliszki Kwiatu Śliwy (meihua tanglangquan) u mistrza Wang Xiuyuan w Weifang.

Sławomir Milczarek jest Honorowym Prezydentem Międzynarodowej Unii Tanglang Quan w Yantai.

Sławomir Milczarek jest autorem wielu artykułów o tradycyjnym kung fu, które publikował w krajowych i zagranicznych magazynach poświęconych sztukom walki, jest współpracownikiem Mantis Quarterly, amerykańskiego kwartalnika poświęconego wyłącznie zagadnieniom systemu Tang Lang Men.