Oferta sponsorska

Uczniowski Klub Boksu Modliszki jest uczniowskim klubem sportowym. Jako instytucja non-profit naszą działalność możemy finansować jedynie ze składek członkowskich, dotacji, darowizn oraz ofiarności publicznej. Przychody ze składek członkowskich pokrywają koszty prowadzenia zajęć w zaledwie 85%, dlatego istnienie klubu w dużej mierze zależy od sponsorów.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc finansową lub rzeczową dla dzieci trenujących w naszym Klubie. W zamian oferujemy:

  • umieszczenie nazwy oraz logo Państwa firmy na stronie internetowej Klubu,
  • umieszczenie nazwy oraz logo Państwa firmy na plakatach, broszurach i materiałach Klubu,
  • promocję Państwa firmy podczas imprez organizowanych przez Klub,
  • umieszczenie nazwy oraz logo Państwa firmy na dyplomach i nagrodach dla uczestników turniejów i zawodów,
  • umieszczenie logo Państwa firmy na strojach reprezentacyjnych.

Radość i wdzięczność dzieci – bezcenne!

Gdyby zechcieli Państwo pomóc naszemu Klubowi i trenującym w nim dzieciom prosimy o kontakt.