Starszeństwo

Jednym z bardziej istotnych elementów rządzących stosunkami w tradycyjnej szkole kung fu jest hierarchia starszeństwa. Sposób zwracania się do swojego nauczyciela jest ważnym elementem tradycyjnych chińskich sztuk walki.

W tradycyjnej szkole kung fu nie ma systemu stopni takiego jak np. w karate. Niektóre szkoły wprowadzają system stopni jednak jest to tylko ich wewnętrzna sprawa. Na zewnątrz w środowisku kung fu istnieje podział na nauczyciela i ucznia.

Należy pamiętać, że starszeństwo nie jest tylko kwestią tytułu. Prawidła rządzące w rodzinie kung fu są zgodne z konfucjańskim systemem organizacji społeczeństwa. Starszy uczeń zobowiązany jest do opieki nad młodszym, młodszy uczeń zobowiązany jest natomiast do słuchania poleceń starszego. Obu obowiązuje wzajemny szacunek.

Starszeństwo w kung fu:

  • Zu-shi – patriarcha stylu, jest to osoba, która opracowała dany styl kung fu. W przypadku stylu modliszki (tanglangmen) jest to mistrz Wang Lang.
  • Shi-fu – ojciec, inaczej MISTRZ – NAUCZYCIEL, którym dla nas jest nasz mistrz Sławomir Milczarek. Natomiast dla naszego mistrza jest nim mistrz Yu Tiancheng.
  • Shi-shu – wujek kung fu, dla nas młodszy brat mistrza Yu Tiancheng, mistrz Yu Tianlu.
  • Shi-xiong – starszy brat kung fu.
  • Da shi-xing – najstarszy brat, brat senior, najstarszy uczeń nauczyciela.
  • Shi-jie – starsza siostra kung fu.
  • Da Shi-jie – najstarsza siostra kung fu.
  • Tudi – ogół uczniów.
  • Rumen tudi – uczeń, który złożył przed swoim nauczycielem tradycyjny ukłon kou tou.

Oczywiście w innych szkołach nazewnictwo, a także pisownia mogą się trochę różnić.