Władze

Zarząd

  • Prezes – Tomasz Renowicki
  • Wiceprezes – Tommaso Conte
  • Sekretarz – Witold Wysota
  • Członek – Sławomir Milczarek

 

Komisja Rewizyjna

  • Przewodniczący – Konrad Sieradzki
  • Sekretarz – Piotr Wronowski
  • Członek – Marta Piórkowska